G12Worship — Šventa naktis


G12Worship — Šventa naktis

Šventa naktis

Šventa naktis, taip žvaigždės ryškiai šviečia.
Tai ši naktis, kai gimė Jėzus.
Pasaulis ilgai, buvo nuodemės
nelaisvėj, Kol gimė Jis ir išlaisvino mus.
Gimė viltis ir padengė kiekvieną,
Kaip ryto aušra nušvietė visus.

Klaupsiuos ant kelių,
Klausyt ką angelai giedos.
Naktis — Šventa! O naktis, kai gimė Kristus.
Naktis — Šventa! Nes žemėj gimė Kristus.

Išmokė mus, kaip mylėti savo artimą.
Nes Jis pirmas pamilo pasaulį.
Iš vergovės išlaisvino sielas.
Ir tamsuma pasitraukė Jo vardu.
Giedokim himnus ir giesmes džiaugsmingai.
Dėkinga širdim ir tikėjimo malda.

Viešpats — Karalius! Jo vardas skambės per amžius.
Jėga Jo ir šlovė, te liejas dar daugiau.
Jėga Jo ir šlovė, te liejas dar daugiau.

Vertas šlovės! Jėzus Karalius!
Te gyrius ir šlovė, skamba Jam vienam per amžius.
Te gyrius ir šlovė! Te skamba Jam vienam.