G12Worship — Sugrįžk ,sugrįžk, Emanueli


G12Worship — Sugrįžk ,sugrįžk, Emanueli

Sugrįžk, sugrįžk Emanueli

Sugrįžk, Sugrįžk Emanueli.
Išlaisvink savo Izraeli.
Visa tauta prispausta varge,
Dievo Sūnaus laukime.
O džiūgauki! Emanuelis
Sugrįš į savo Izraelį!

Ateik kaip pavasario diena,
Apšvieski mus ryškiausia šviesa.
Ir pasitrauks visa tamsuma,
Kai nužengs Viešpaties tiesa.
O džiūgauki! Emanuelis
Sugrįš į savo Izraelį!

O Išsiliek išminties dvasia
Pripildyk pažinimo jėga.
Apšviesk mums savo kelius,
Nes tik tu juos padarai saugius.
O džiūgauki! Emanuelis
Sugrįš į savo Izraelį!