G12Worship — Marija, ar žinai?


G12Worship — Marija, ar žinai?

Marija, ar žinai?

Marija, ar žinai, jog tavo kūdikis, užaugęs vaikščios vandeniu?
Marija, ar žinai, jog tavo kūdikis, išgelbės sūnus ir dukteris?
Ar žinai, jog tavo kūdikis atneš naują žinią?
Į šią žemę gimęs kaip gelbėtojas, jis išgelbės tave.

Marija, ar žinai?

Marija, ar žinai, jog tavo kūdikis, išgydys aklą žmogų?
Marija, ar žinai, tavo kūdikis, valdys audras ir vandenis?
Ar žinai, jog tavo kūdikis, nuolat angelų apsupty?
Ir kai bučiuosi savo sūnų, bučiuosi Dievui veidą.

Marija, ar žinai?

Akli regės, Kurti išgirs
Mirę vėl gyvens
Luoši vėl šoks, nebyliai kalbės
Ir giesmes Jam giedos!!!

Marija, ar žinai, tavo kūdikis, Dievo avinėlis šventas?
Marija, ar žinai, tavo kūdikis valdys visas tautas
Ar žinai, jog tavo kūdikis, tai meilė tobula
Tavo glėbyje vaikelis yra didysis «Aš Esu»!!!!