G12Worship — Džiaukis, pasauli

G12Worship — Džiaukis, pasauli

Džiaukis, pasauli

Džiaukis pasauli, nes gimė Jėzus.
Viešpats Karalius visų.
Te kiekviena širdis,
Paruoš vietą Jam.
Te žemė gieda Jam,
Dangus te gieda Jam,
Dangus ir žemė te gieda Jam!

Džiaukis pasauli, nes gelbėtojas čia.
Te džiaugsmo giesmės skamba.
Per laukus ir vandenis,
Uolas, kalnus ir lygumas.
Kartokit džiaugsmo giesmę,
Kartokit džiaugsmo giesmę.
Te skamba džiaugsmas šioj žemėje!

Džiaugsmas, liejas džiaugsmas,
Neapsakomas, nesustabdomas.
Džiaugsmas, kyla džiaugsmas,
Te pažadina mano siela.

Jau nuodėmė nugalėta amžiams.
Ir gyvenimas triumfuoja.
Jis atėjo mus išlaisvinti,
Atėjo mus palaiminti.
Prakeikimas jau panaikintas,
Nuodėmė jau nugalėta.
Nes Viešpats malonę išliejo mums.

Džiaugsmas, liejas džiaugsmas,
Neapsakomas, nesustabdomas.
Džiaugsmas, kyla džiaugsmas,
Te pažadina mano siela.

Jo valdžioje tiesa ir malonė
Ir tautos tai matys.
O koks šlovingas,
Jo teisingumas.
Jo meilė tai stebuklas,
Jo meilė tai stebuklas,
Jo meilė didžiausias stebuklas mums!

G12Worship — Šventa naktis


G12Worship — Šventa naktis

Šventa naktis

Šventa naktis, taip žvaigždės ryškiai šviečia.
Tai ši naktis, kai gimė Jėzus.
Pasaulis ilgai, buvo nuodemės
nelaisvėj, Kol gimė Jis ir išlaisvino mus.
Gimė viltis ir padengė kiekvieną,
Kaip ryto aušra nušvietė visus.

Klaupsiuos ant kelių,
Klausyt ką angelai giedos.
Naktis — Šventa! O naktis, kai gimė Kristus.
Naktis — Šventa! Nes žemėj gimė Kristus.

Išmokė mus, kaip mylėti savo artimą.
Nes Jis pirmas pamilo pasaulį.
Iš vergovės išlaisvino sielas.
Ir tamsuma pasitraukė Jo vardu.
Giedokim himnus ir giesmes džiaugsmingai.
Dėkinga širdim ir tikėjimo malda.

Viešpats — Karalius! Jo vardas skambės per amžius.
Jėga Jo ir šlovė, te liejas dar daugiau.
Jėga Jo ir šlovė, te liejas dar daugiau.

Vertas šlovės! Jėzus Karalius!
Te gyrius ir šlovė, skamba Jam vienam per amžius.
Te gyrius ir šlovė! Te skamba Jam vienam.

G12Worship — Sugrįžk ,sugrįžk, Emanueli


G12Worship — Sugrįžk ,sugrįžk, Emanueli

Sugrįžk, sugrįžk Emanueli

Sugrįžk, Sugrįžk Emanueli.
Išlaisvink savo Izraeli.
Visa tauta prispausta varge,
Dievo Sūnaus laukime.
O džiūgauki! Emanuelis
Sugrįš į savo Izraelį!

Ateik kaip pavasario diena,
Apšvieski mus ryškiausia šviesa.
Ir pasitrauks visa tamsuma,
Kai nužengs Viešpaties tiesa.
O džiūgauki! Emanuelis
Sugrįš į savo Izraelį!

O Išsiliek išminties dvasia
Pripildyk pažinimo jėga.
Apšviesk mums savo kelius,
Nes tik tu juos padarai saugius.
O džiūgauki! Emanuelis
Sugrįš į savo Izraelį!

G12Worship — Marija, ar žinai?


G12Worship — Marija, ar žinai?

Marija, ar žinai?

Marija, ar žinai, jog tavo kūdikis, užaugęs vaikščios vandeniu?
Marija, ar žinai, jog tavo kūdikis, išgelbės sūnus ir dukteris?
Ar žinai, jog tavo kūdikis atneš naują žinią?
Į šią žemę gimęs kaip gelbėtojas, jis išgelbės tave.

Marija, ar žinai?

Marija, ar žinai, jog tavo kūdikis, išgydys aklą žmogų?
Marija, ar žinai, tavo kūdikis, valdys audras ir vandenis?
Ar žinai, jog tavo kūdikis, nuolat angelų apsupty?
Ir kai bučiuosi savo sūnų, bučiuosi Dievui veidą.

Marija, ar žinai?

Akli regės, Kurti išgirs
Mirę vėl gyvens
Luoši vėl šoks, nebyliai kalbės
Ir giesmes Jam giedos!!!

Marija, ar žinai, tavo kūdikis, Dievo avinėlis šventas?
Marija, ar žinai, tavo kūdikis valdys visas tautas
Ar žinai, jog tavo kūdikis, tai meilė tobula
Tavo glėbyje vaikelis yra didysis «Aš Esu»!!!!

G12Worship — Noel


G12Worship — Noel

Noel

Dievo meilė apreikšta,
Duotas ženklas danguje.
Stebuklas gimsta žemėje,
Gelbėti žmoniją.
Šis kūdikis šlovingas,
Visas tautas Jis valdys.

Noel, Noel
Ateikit pamatyti tai!
Noel, Noel
Šią meilės istoriją.
Pasaulio šviesa Gimė mums.
Noel…

Dievo ir žmogaus Sūnus
Pažadėtas iš dangaus.
Išgelbėjimas visų tautų,
Išlaisvintojas visų širdžių.
Amžinasis Viešpats,
Jo valdžia per amžius.